Politechnika Gdańska CI TASK

Komponent Rekomendacji Inteligentnych Chmur Obliczeniowych

Typ projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1: "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Działanie 1.5: Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kierownik projektu:

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk prof. zw. PG

Opis projektu

Celem projektu jest rozwój technologii inteligentnych chmur obliczeniowych adaptujących się do efektywnego wykonania różnych klas usług. Podstawą dla tej technologii jest opracowanie komponentu rekomendacji oferującego zaawansowane metody wspomagania mechanizmów zarządzania zasobami w heterogenicznych chmurach obliczeniowych. Komponent rekomendacji oferuje trzy podstawowe funkcje: klasyfikację usług, estymację wykorzystania zasobów sprzętowych i automatyczną kalibrację.

Dzięki powyższym funkcjonalnościom, komponent rekomendacji umożliwia zwiększenie efektywności alokacji zasobów w chmurze obliczeniowej, dostarczając rekomendacji w procesie doboru optymalnych węzłów obliczeniowych chmury dla wykonania usług uruchamianych przez użytkowników. Technologia ma stanowić znaczący krok w kierunku wdrożenia koncepcji tzw. inteligentnych chmur obliczeniowych (ang. smart cloud computing), cechującej się m. in. efektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów.

Monografia projektu KRICO

Tytuł:

Efektywne wykorzystanie zasobów chmury obliczeniowej

ISBN:

978-83-947070-0-2

Rozdziały:

  1. H. Krawczyk: Koncepcje i rozwiązania chmury obliczeniowej [pdf]
  2. H. Krawczyk: Inteligentna chmura obliczeniowa [pdf]
  3. J. Proficz: Kategorie aplikacji chmurowych [pdf]
  4. P. Matyjasek: Chmurowe środowisko laboratoryjne [pdf]
  5. P. Czarnul: Monitorowanie wykorzystania zasobów chmury obliczeniowej [pdf]
  6. T. Ziółkowski: Predykcja wymagań na zasoby sprzętowe dla zadań w heterogenicznej chmurze obliczeniowej [pdf]
  7. P. Orzechowski: Klasyfikacja aplikacji i usług chmurowych względem wymaganych zasobów [pdf]
  8. P. Matyjasek: KRICO - Wspomaganie zarządzania chmurą obliczeniową [pdf]

Monografia w całości została zrealizowana w ramach projektu "Komponent rekomendacji dla inteligentnych chmur obliczeniowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 1: "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Działanie 1.5: Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dane kontaktowe

dr inż. Jerzy Proficz

Telefon:

+48 58 348 63 43

Adres:

Politechnika Gdańska,
Centrum Informatyczne TASK,
G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk